Zhou Lin Mei
    Fashion Designer 时装设计师

 

 

周氏股份有限公司 

 

Zhou Lin Mei

 

Fashion Designer for Zhou Shi. Co. Limited